GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Tổng công ty Hàng Kênh là một trong những đơn vị kinh tế công nghiệp địa phương có lực lượng lao động đông (trên 1.300 lao động thường xuyên), hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề; tỷ trọng doanh thu hàng năm tăng bình quân 12-15%, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động.

Chi tiết

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


THÔNG TIN CHUNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP NĂM 2019

Chi tiết

LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chi tiết

LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY 2017

LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY 2017

* LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY 2017

* BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2016
* BÁO CÁO TỔNG KẾT KH SXKD NĂM 2016- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Chi tiết

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

    THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Chi tiết

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ