GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Tổng công ty Hàng Kênh là một trong những đơn vị kinh tế công nghiệp địa phương có lực lượng lao động đông (trên 1.300 lao động thường xuyên), hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề; tỷ trọng doanh thu hàng năm tăng bình quân 12-15%, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động.

Chi tiết

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


THÔNG TIN CHUNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG 2019

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2019

Chi tiết

THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019:

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌI.

2. NỘI QUY ĐẠI HỘI.

3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP.

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019

Chi tiết

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ