HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Tin tức

Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2013

Cập nhật: 30/07/2013 08:59

Chiều ngày 13 tháng 7 năm 2013 Đảng ủy công ty đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng để sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Hội nghị đã nhất trí cao với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm  2013 về các mặt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đảng ủy đã làm tốt, có chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ triển khai Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI, tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại các kỳ sinh hoạt chi bộ...Nhìn chung tình hình t­ư t­ưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất ý chí vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2013 đã đề ra, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Qua hoạt động 6 tháng đầu năm 2013, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng vẫn đ­ược duy trì tốt, sự kết phối hợp của chuyên môn với các tổ chức đoàn thể vẫn phát huy và hoạt động nề nếp. Tại Hội nghị Đảng ủy công ty đã biểu dương và khen thưởng 07 cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ chính trị. Đảng bộ công ty vinh dự  được Đảng ủy khối biểu dương và tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 01 cá nhân trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ chính trị.

Hội nghị đã xác định nội dung phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm., đó là tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số trọng tâm lớn sau:

a/ Về SXKD: Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên tập trung cao cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu SXKD đã được xây dựng; chủ động trong việc tìm kiếm đơn hàng và điều hành sản xuất đạt sản lượng và chất lượng cao, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân và người lao động trong toàn công ty.

b/ Về công tác xây dựng đảng: Tiếp tục tuyên truyền về các ngày lễ, các ngày kỷ niệm, các lễ hội nhân năm du lịch đồng bằng Sông Hồng tổ chức tại TP Hải Phòng; tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng phù hợp, thiết thực, có hiệu quả.

c/ Về công tác kiểm tra giám sát: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công ty tập trung kiểm tra giám sát các chi bộ theo nội dung đã xây dựng; đặc biệt quan tâm tới việc giám sát các tập thể và cá nhân trong việc khắc phục những hạn chế tồn tại sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyêt trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

d/ Về công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực để thu hút nhiều đoàn viên hội viên tham gia. Đặc biệt việc tuyên truyền thực hiện có hiệu Thỏa ước lao động tập thể của công ty năm 2013 - 2016, Nội quy công ty với nhiều hình thức phù hợp và phong phú giúp cho cán bộ công nhân lao động nâng cao nhận thức, thực hiện đảm bảo theo quy định của công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

đ/ Công tác phát triển đảng viên mới: Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ