HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Trang Chủ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Cập nhật: 09/03/2021 11:13

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Download Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP

Download Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP

 

Kính gửi: Quý Ông/Bà Cổ đông của Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP;

Căn cứ ý kiến thống nhất của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng Kênh trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty, như sau:

I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021

2. Báo cáo kiểm toán và thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát

3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- Chỉ tiêu chính về SXKD năm 2021 và giải pháp thực hiện;

- Về tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ chi trả cho Cổ đông năm 2020;

- Về việc trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2020;

4. Công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2020

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Địa điểm: Hội trường lớn Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng (tầng 19, số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) 

- Thời gian: 1/2 ngày, đón tiếp Đại biểu từ 08 giờ 30 phút; Đại hội bắt đầu làm việc từ 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2021 (Thứ Bảy)

Kính mời Ông/Bà tham dự đầy đủ, đúng giờ, để Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty được thành công tốt đẹp.

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ