HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Trang Chủ

THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Cập nhật: 28/03/2020 02:56

THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn số 2244/UBND-VX ngày 27/3/2020 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 42, ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thông báo:

 - Tạm thời hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Hàng Kênh vào ngày 12 tháng 4 năm 2020 (Chủ Nhật) theo Thông báo số 39/TB-HĐQT ngày 06/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

 - Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ xem xét, quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty vào thời điểm phù hợp và thông báo đến tất cả các Cổ đông của Tổng Công ty.

 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty trân trọng thông báo để Cổ đông Tổng Công ty Hàng Kênh biết và thực hiện./.

Download thông báo tại đây

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ