HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Trang Chủ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Cập nhật: 11/03/2020 02:32

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng Kênh-CTCP trân trọng thông báo về thời gian, địa điểm, các nội dung họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1.Thành phần tham dự Đại hội: 

1.1. Là toàn bộ các Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty theo danh sách chốt đến ngày 31/3/2020

1.2. Trường hợp Cổ đông hiện hữu vì lý do các nhân không tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho Cổ đông khác hoặc người khác về tham dự Đại hội ( Bằng giấy ủy quyền theo mẫu chunh của Tổng công ty )

1.3. Các cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty và khách mời.

2. Địa điểm tổ chức , thời gian tiến hành Đại hội : 

2.1. Địa điểm : Hội trường Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Tầng 19, số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

2.2. Thời gian: Đại hội bắt đầu làm việc từ: 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2020 

3. Về việc xác nhận có ( hoặc không ) tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông đăng ký dự Đại hội về thường trực Ban chỉ đạo ( Văn phòng HĐQT số 124 Nguyễ Đức Cảnh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Số điện thoại : 0225.3700692 )

Download: Giấy ủy quyền , tại đây:

Download Thông báo mời họp Đại hội , tại đây:

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ