HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Trang Chủ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Cập nhật: 14/10/2019 07:05

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG 2019

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng Kênh-CTCP trân trọng thông báo về thời gian, địa điểm, các nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, như sau:

1.Thời gian họp: 1/2 ngày, ngày 17 tháng 11 năm 2019 ( Chủ nhật )

- Đại biểu làm thủ tục tham dự Đại hội : Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00.

- Đại hội bắt đầu làm việc : Từ 09 giờ 30 phút 

2.Địa điểm họp: Hội trường lớn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng ( Tầng 19, sô 124 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng)

3.Nội dung họp:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Hàng Kênh-CTCP

-Thông qua chủ trương thành lập Bệnh viên Quốc tế Sản - Nhi Hải Phòng; thành lập Công ty Dược và Vật tư thiết bị Y tế.

- Thành lập chủ trương đầu tư Bệnh viên tai huyện Thủy Nguyên, thị trấn Cát Bà ( huyện Cát Hải)

- Bầu bổ sung 02 ủy viên Ban kiểm soát

- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội

4.Đăng ký tham dự Đại hội : Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông đăng ký dự Đại hội qua Thư ký Hội đồng Quản trị Tổng công ty ( Ông Nguyễn Đình Thuân, số điện thoại : 0225.3700692 hoặc 0912086645 )

Download: Giấy ủy quyền , tại đây:

Download Thông báo mời họp Đại hội , tại đây:

Download: Điều lệ của Tổng công ty Hàng Kênh-CTCP, tại đây

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ