HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

031.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Trang Chủ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP.

Cập nhật: 01/04/2019 09:17

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP.

Chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Hàng Kênh - CTCP trân trọng thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên, và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2018, phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của tổng công ty.

Download thông báo, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, kế hoạch sản xuất năm 2019.

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ