HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

031.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Trang Chủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP NĂM 2019

Cập nhật: 08/03/2019 04:34

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP NĂM 2019

Căn cứ nghị quyết phiên họp lần thứ 33 ngày 03/03/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 14 tháng 4 năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP trân trọng thông báo:

"Về việc thực hiện quyền của cổ đông của Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP"

Cổ đông xem chi tiết thông báo bằng cách download tài liệu kèm theo.

Download: Thông báo về việc thực hiện quyền của cổ đông của Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ