HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Tin tức

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Cập nhật: 26/02/2016 12:04

    THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

                              CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH

Trụ sở : 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam

                                  THÔNG BÁO

          "  V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 "

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Kênh

- Thực hiện nghị quyết HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019; phiên họp thứ 10 , ngày 14/02/2016 về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.

     Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng Kênh trân trọng thông báo tới Ông/Bà về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty như sau:

1.  Về thành phần tham dự đại hội.

1.1. Là toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách chốt đến 31/12/2015;

1.2. Trường hợp cổ đông hiện hữu vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội, thì ủy quyền cho cổ đông khác về tham dự Đại hội ( Bằng giấy ủy quyền tham dự Đại hội, theo mẫu chung của Công ty )

1.3. Các cán bộ chủ chốt của Công ty và khách mời ( Không phải là cổ đông của Công ty )

2. Về địa điểm tổ chức , thời gian tiến hành Đại hội:

2.1. Địa điểm: Hội trường lớn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng của Công ty Cổ phần Hàng Kênh ( Tầng 19 ) : Số 124 Nguyễn Đức Cảnh , Lê Chân, Hải Phòng

2.2. Thời gian : Đại hội bắt đàu từ 08 giờ 30 phút ngày 03/04/2016 ( Chủ nhật )

3. Về xác nhận có ( Hoặc không ) tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016.

3.1. Để có căn cứ cho Ban tổ chức gửi Giấy mời về tham dự Đại hội, đề nghị các Cổ đông xác nhận vào thông báo này về việc mình có ( hoặc không ) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cảu Công ty.

3.2. Các Cổ đông không tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự họp đề nghị ghi đầy đủ nội dung vào giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông theo mẫu của Công ty.

3.3. Danh sách cổ đông về dự Đại hội theo nội dung thông báo này được gửi về thường trực Ban chỉ đạo Đại hội trước ngày 05/03/2016

3.4. Ban chỉ đạo tổ chức Đại họi đồng thường niên năm 2016 của Công Cổ phần Hàng Kênh xin thông báo và đề nghị các cổ đông ( thông qua đầu mối là các khối / đơn vị trực thuộc công ty ) thực hiện việc xác nhận danh sách cổ đông chính thức về tham dự Đại hội. Gửi danh sách và giấy ủy quyền kèm theo về thường trực Ban chỉ đạo ( Văn phòng HĐQT số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng ) để việc triển khai tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định.

    Trân trọng thông báo !

Kích vào đây để download Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kích vào đây để download Giấy ủy quyền

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ