HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

031.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


Tin tức

Đại hội Cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Hàng Kênh

Cập nhật: 22/05/2015 01:56

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hàng Kênh, tổ chức tại Hội trường Tầng 19 Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng. Đại chỉ số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Ngày 12 tháng 4 năm 2015, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hàng Kênh được bắt đầu vào hồi 09giờ tại Hội trường Tầng 19 Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Hải Phòng - số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Dự Đại hội có 187 đại biểu là cổ đông (có cổ phần sở hữu và CP uỷ quyền, tương đương với 100 % Vốn điều lệ) đã về tham dự Đại hội; ngoài ra còn có đại diện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014 đã được Hội đồng TĐ-KT Công ty bình chọn để tuyên dương khen thưởng tại Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Thế, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo tổng kết cho thấy mặc dù năm 2014 gặp nhiều khó khăn hơn cả năm 2013, với truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm vượt khó, Công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch với một số chỉ tiêu kinh tế năm 2014: doanh thu đạt 118 %; sản lượng các ngành hàng chủ yếu đều đạt và vượt từ 10-15 %; nộp ngân sách đạt 154 %; thu nhập bình quân người lao động đạt 117 %; Công ty đã đảm bảo việc làm thường xuyên và giải quyết tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội cho người lao động; huy động và sử dụng vốn cổ đông vào đầu tư dự án Bệnh viên Đa Khoa Quốc tế có hiệu quả; công tác quản lý điều hành cũng như hoạt động các mặt công  tác Đoàn thể đều được duy trì nề nếp, động viên được CBCNV và người lao động toàn Công ty. Kết quả đạt được trong năm 2014, một lần nữa cho thấy dù khó khăn đến mấy, nhưng nếu có tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm thì sẽ vượt qua được. Đây chính là sức mạnh,  truyền thống của Công ty cổ phần Hàng Kênh trong nhiều năm qua .

      Đại hội được nghe Bà Phạm Thị Thanh Vân, Trưởng BKS cũng đã trình bầy báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra quyết toán tài chính Công ty năm 2014 và Báo cáo kết luận kiểm toán của Công ty kiểm toán.

Những ý kiến tham luận tại Đại hội, đều nhất trí cao với báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, với nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, cũng như kết luận của Công ty kiểm toán về quyết toán tài chính Công ty năm 2014.

Bằng 100% phiếu biểu quyết, Đại hội cổ đông thường niên 2014 đã biểu quyết thông qua về định hướng và chỉ tiêu kinh tế năm 2015 và những giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện; Bằng 98,91 % phiếu biểu quyết về tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ và tỷ lệ trích các quỹ theo quyết toán tài chính năm 2014 và theo Nghị quyết phiên họp thứ 13 ngày 07/03/2015 của HĐQT công ty.

Đại hội cũng đã biểu dương khen thưởng cho 12 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2014.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty cổphần Hàng Kênh đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí nguyện vọng của các cổ đông và người lao động vì một doanh nghiệp luôn ổn định, phát triển bền vững.

(Các tệp tin đính kèm)

/images/Upload/files/Biên bản ĐHCĐ 2015_1(2).pdf

/images/Upload/files/Biên bản ĐHCĐ 2015_Tr2(1).pdf

/images/Upload/files/Biên bản ĐHCĐ 2015_Tr3.pdf

/images/Upload/files/BIEN BAN KIEM PHIEU-ĐHCĐ 2015-Tr1(1).pdf

/images/Upload/files/BIEN BAN KIEM PHIEU-ĐHCĐ 2015-Tr2(1).pdf

/images/Upload/files/BIEN BAN KIEM PHIEU-ĐHCĐ 2015-Tr3.pdf

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ