GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Tổng công ty Hàng Kênh là một trong những đơn vị kinh tế công nghiệp địa phương có lực lượng lao động đông (trên 1.300 lao động thường xuyên), hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề; tỷ trọng doanh thu hàng năm tăng bình quân 12-15%, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động.

Chi tiết

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hãy gọi: +84 - 936-634-666

Tư vấn & giải đáp thông tin

Mr.Bac Mr.Bac

0225.3700695-3700509

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG

Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

USD
EUR
GBP

ĐỐI TÁC


THÔNG TIN CHUNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Chi tiết

THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Chi tiết

Xí nghiệp thảm len Hàng Kênh

Xí nghiệp thảm len Hàng Kênh

Xí nghiệp thảm len Hàng Kênh

Chi tiết

VIDEO & HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thảm len dệt máy.
Thảm len dệt máy. Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm ghép tấm
Thảm ghép tấm Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len lông cừu 100%
Thảm len lông cừu 100% Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ
Thảm len dệt máy
Thảm len dệt máy Giá: Liên hệ